Gröna inköp
Norstedts Juridik

Gröna inköp

56200

562 kr

Författare:
Ulf Karlström

Företag, organisationer, föreningar och myndigheter köper regelbundet in mängder av varor och tjänster. Vika miljökrav skall de ställa? Enstaka miljövänliga inköp förändrar inte radikalt miljön till det bättre. Men om denna trend följs upp inom stora produktgrupper med stora försäljningvolymer händer något positivt. Det är också filosofin bakom denna bok. Att hjälpa företag och organisationer med tips, råd och uppslag i inköpsfrågor, samt ge lättlästa översikter av olika miljökrav på produkter och tjänster för att underlätta miljövänliga inköp. Boken kan också användas som en uppslagsbok för orientering i frågor om inköp och miljöanpassning.Boken består i stort av av tre delar. Del 1 ger breda översikter över lagstiftning, regler, kemikaliebedömning och hur man konkret kan miljöprofilera företaget eller organisationen. Del 2 görs av ett 15-tal områdesvisa genomgångar av ett stort antal varugrupper och tjänstetyper, inom vilka man som inköpare kan ställa miljökrav.Del 3 består i en uppslagsdel från a-ö med förslag på konkreta krav som kan ställas vid miljöprofilerad upphandling.Boken kan anvädas av inköpare i små och medelstora företag

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 330
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: 978-913910820-7