Gröna boken. Ds 2014:1. Riktlinjer för författningsskrivning.
Statsrådsberedningen

Gröna boken. Ds 2014:1. Riktlinjer för författningsskrivning.

20000

200 kr (exkl. moms)

Gröna boken riktar sig i första hand till dem i Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning. Den kan dock vara av intresse även för dem vid förvaltningsmyndigheterna som har sådana arbetsuppgifter.

Här finns riktlinjer för såväl författningsteknik som redaktionell och språklig utformning. Vissa sakliga frågor behandla också. Riktlinjerna kompletteras med exempel.
Teckna stående order på Ds från Statsrådsberedningen.
Tryckt upplaga: