Grön tillväxt under lupp
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Grön tillväxt under lupp

En ESO-rapport om ett begrepp i tiden

25400

254 kr (exkl. moms)

Grön tillväxt under lupp

Grön tillväxt under lupp

Om publikationen

Är ”grön tillväxt” praktiskt användbart i det svenska miljömålsarbetet, eller är det bara ett uttryck som används för att motverka uppfattningen att ekonomisk tillväxt inte går att förena med god miljö?

Under de senaste årtiondena har organ som FN och OECD lanserat begrepp som syftar till att illustrera hur ekonomisk tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling ska kunna förenas. Grön tillväxt är ett sådant. Frågan är vad det egentligen innebär och vad som är skillnaden mellan grön tillväxt och liknande begrepp, som t.ex. grön ekonomi och hållbar utveckling.
Köp rapporten och ta del av kompletta analyser och resonemang!

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.