Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet. Prop. 2015/16:24
Justitiedepartementet

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet. Prop. 2015/16:24

7600

76 kr (exkl. moms)

CBE-direktivet - vars syfte är att genom ökat informationsutbyte göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafikbrott som begås med fordon som är registrerade i en annan medlemsstat, trädde i kraft 1 maj 2014. Kort därefter ogiltigförklarades det i EU-domstolen.
Här föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra det nya CBE-direktivet.
Tryckt upplaga: