Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Prop. 2016/17:24
Finansdepartementet

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Prop. 2016/17:24

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag att det införs bestämmelser om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Två olika nivåer på golven föreslås, 0 respektive 0,5 procent.