Godstrafikfrågor. Prop. 2016/17:112
Näringsdepartementet

Godstrafikfrågor. Prop. 2016/17:112

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om en ny bärighetsklass, BK4, som möjliggör färd med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny klass, BK4.