Godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, föreskrifter
Riksskatteverket

Godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, föreskrifter

1680

17 kr

Jfr prop. 1994/95:213, EU-direktiv 72/464/EEG, 79/32/EEG, 92/79/EEG, 92/80/EEG, 92/12/EEG och 94/74/EG.
Produktdetaljer: