Godkännande av Prümrådsbeslutet
Justitiedepartementet

Godkännande av Prümrådsbeslutet

18200

182 kr (exkl. moms)

Föreslår godkännande av ett utkast till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ("Prümrådsbeslutet").

Utkastet innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom unionen, framförallt vad gäller DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregisteruppgifter. Bestämmelser finns även om samarbete för förebyggande av terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom unionen och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Därutöver innehåller utkastet dataskyddsbestämmelser.

Innehåller inga lagförslag.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 144
  • Utgiven: 2007
  • Serie: Ds 2007:040
  • ISBN/Best.nr: 978-913822837-1
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen