Godkännande av medicinska gaser för försäljning, föreskrift om ändrade föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16), HSLF-FS 2016:72
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Godkännande av medicinska gaser för försäljning, föreskrift om ändrade föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16), HSLF-FS 2016:72

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2004:16.
Tryckt upplaga: