.
Godkännande av läkemedel för försäljning; föreskrift om ändring (LVFS 2006:11) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:25
  • Hälsa och sjukvård

Godkännande av läkemedel för försäljning; föreskrift om ändring (LVFS 2006:11) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:25

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Godkännande av läkemedel för försäljning; föreskrift om ändring (LVFS 2006:11) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:25

Godkännande av läkemedel för försäljning; föreskrift om ändring (LVFS 2006:11) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:25

Om publikationen

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.