Godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskrifter och allmänna råd

2800

28 kr (exkl. moms)

Jfr EG:s direktiv 1999/82/EG och 1999/104/EG.
Tryckt upplaga: