Godkännande av klimatavtalet från Paris. Prop. 2016/17:16
Miljö- och energidepartementet

Godkännande av klimatavtalet från Paris. Prop. 2016/17:16

7600

76 kr (exkl. moms)

Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet, är ett nytt globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.
Tryckt upplaga: