Godkännande av den reviderade STCW-konventionen. Prop. 2010/11:117
Näringsdepartementet

Godkännande av den reviderade STCW-konventionen. Prop. 2010/11:117

6600

66 kr

Förslag om att riksdagen godkänner 2010 års ändringar i den s.k. STCW-konventionen, som gäller arbetsvillkor för sjöfolk. Ändringen innebär att minsta vilotiden för sjömän höjs från sex till tio timmar per dygn.Ändringarna i den svenska lagstiftningen kommer troligen att träda i kraft den 1 januari 2012, beorende på om konventionen börjar gälla som planerat vid denna tidpunkt.
Produktdetaljer: