Goda år på ålderns höst?
Finansdepartementet

Goda år på ålderns höst?

24000

240 kr

Författare:
Mats Bergman , Henrik Jordahl
Under de senaste decennierna har det blivit möjligt att driva äldreomsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar. I rapporten analyserar forskarna förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid marknadsliknande lösningar i äldreomsorgen. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:
  • hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
  • under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
  • vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?
  • vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?
Produktdetaljer: