God tillverkningssed för läkemedel (LVFS 2004:6), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:60
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

God tillverkningssed för läkemedel (LVFS 2004:6), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:60

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2004:6.
Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.