God tillverkningssed för läkemedel, föreskrifter
Läkemedelsverket

God tillverkningssed för läkemedel, föreskrifter

3700

37 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2018:60, se längre ned.

Upphäver och ersätter LVFS 1996:2.

Tryckt upplaga: