God tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning, föreskrifter
  • Hälso & sjukvard

God tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning, föreskrifter

3120

31 kr (exkl. moms)

God tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning, föreskrifter

God tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning, föreskrifter

Om boken

Innehåller bilaga med gällande EG-direktiv, författningar och referenser.