God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt

God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild

Delbetänkande från Samordnad utveckling för god och nära vård

18000

180 kr (exkl. moms)

God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild

God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 152
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:053
 • ISBN/Best.nr: 978-913824631-3
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Dagens vårdgaranti i primärvården ska ersättas av en behovsstyrd garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för dagens sju. Bedömningen kan göras av en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom primärvården. Utöver en förstärkt vårdgaranti föreslås tre nya principer som ska styra hälso- och sjukvården:
 • vården ska vara lätt tillgänglig för kontakt och besök,
 • den ska organiseras nära befolkningen och
 • vården ska ges som öppenvård i första hand.

Principerna ligger i sin tur till grund för en målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården, som utredningen föreslår. Slutligen presenteras en färdplan för att uppnå målbilden fram till år 2027. En prioriterad del i omställningen blir utformandet av ett nationellt uppdrag för primärvården.

Särskild utredare: Anna Nergårdh