Giltighet av viss författning på läkemedelsområdet, föreskrifter
Läkemedelsverket

Giltighet av viss författning på läkemedelsområdet, föreskrifter

2700

27 kr (exkl. moms)

Föreskriver att LVFS 1996:17 ska tillämpas endast i fråga om läkemedel för veterinärt bruk.
Tryckt upplaga: