Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design
Kulturdepartementet

Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Uppdraget är brett och innefattar flera politikområden.Utredaren ska bland annat:
  • föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden,
  • analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.
Produktdetaljer: