Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering, föreskrifter
Skatteverket

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering, föreskrifter

5500

55 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: