Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, föreskrifter

3500

35 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: