Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering, föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: