Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering, föreskrifter

2100

21 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: