Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering, föreskrifter

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: