Genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering; föreskrifter
Skatteverket

Genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering; föreskrifter

6000

60 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: