Genomförande av visselblåsardirektivet
Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av visselblåsardirektivet

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner.I uppdraget ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 12
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Dir. 2019:024
  • ISBN/Best.nr: 68719-024
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen