.
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72

Slutbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

55000

550 kr (exkl. moms)

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 444
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824670-2
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart.Terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Förslagen handlar främst om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras.

Särskild utredare: Lars Werkström
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!