Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Justitiedepartementet

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014). Om utredaren bedömer att det krävs lagändringar ska förslag till sådana lämnas.

Utredaren ska även ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer och vid behov föreslå nödvändiga lagändringar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 9
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2014:155
  • ISBN/Best.nr: 68714-155
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Straffrätt & Rättsväsen