Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism
Utrikesdepartementet

Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera behovet av åtgärder och författningsändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de skyldigheter att vidta åtgärder som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner m.m. Utredaren ska även analysera behovet av lagstiftning för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer.

I den utsträckning som utedare bedömer att det krävs författningsändringar eller andra författningsåtgärder, ska förslag till sådana lämnas.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 15
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:091
  • ISBN/Best.nr: 68715-091
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen