Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Prop. 2016/17:132
Socialdepartementet

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Prop. 2016/17:132

14400

144 kr

Förslag om reglering av e-cigaretter med bland annat åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). I direktivet slås fast att en hög folkhälsoskyddsnivå bör beaktas vid regleringen av e-cigaretter. E-cigaretter efterliknar och normaliserar rökning och kan därför utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, och är därför inte vilken konsumentprodukt som helst utan en produkt som är i behov av en särskild skyddsreglering.
Produktdetaljer: