Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

9500

95 kr (exkl. moms)

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 280
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:022
  • ISBN/Best.nr: 978-913824821-8
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser.

Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. I uppdraget har också ingått att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som anses påkallade. I uppdraget har dock inte ingått att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.

Utredare: Annika Öster