Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22
Justitiedepartementet

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

9500

95 kr

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser. Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. I uppdraget har också ingått att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som anses påkallade. I uppdraget har dock inte ingått att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.Utredare: Annika Öster
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: