.
Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37
  • Skola och utbildning

Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37

9500

95 kr (exkl. moms)

Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37

Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 283
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824862-1
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag till genomförande av student- och forskardirektivet, som ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

I dag regleras villkoren för att beviljas uppehållstillstånd för forskning och för studier på högskolenivå i utlänningsförordningen. Även villkoren för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till gästforskare och uppehållstillstånd efter avslutade högskolestudier i Sverige regleras i förordningen. För övriga kategorier som omfattas av det omarbetade direktivet kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av en generell bestämmelse i utlänningslagen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller studier.

I promemorian föreslås att grunderna för att bevilja uppehållstillstånd enligt det omarbetade student- och forskardirektivet ska regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.
Se längre ned för länk till propositionen som kommit efter Ds:n.