Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37
Justitiedepartementet

Genomförande av student- och forskardirektivet. Ds 2018:37

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till genomförande av student- och forskardirektivet, som ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.I dag regleras villkoren för att beviljas uppehållstillstånd för forskning och för studier på högskolenivå i utlänningsförordningen. Även villkoren för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till gästforskare och uppehållstillstånd efter avslutade högskolestudier i Sverige regleras i förordningen. För övriga kategorier som omfattas av det omarbetade direktivet kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av en generell bestämmelse i utlänningslagen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller studier. I promemorian föreslås att grunderna för att bevilja uppehållstillstånd enligt det omarbetade student- och forskardirektivet ska regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.
Produktdetaljer: