Genomförande av sjöfolksdirektivet. SOU 2016:50
Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av sjöfolksdirektivet. SOU 2016:50

25400

254 kr

Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv med syfte att stärka arbetsrätten för sjöfolk.Det gäller tre centrala arbetsrättsliga områden:
  • löneskydd,
  • arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och
  • uppsägningsskydd.
Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har tidigare kunnat undantas från tillämpningen av direktiven.Syftet med ändringarna är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller mellan medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: