.
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Straffrätt

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27

9500

95 kr (exkl. moms)

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824645-0
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete som ska kunna beviljas utlänningar i tredje land som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här.

Tillståndet ska beviljas i form av ett arbetstillstånd för säsongsarbete, om vistelsen i Sverige inte är längre än 90 dagar. För längre vistelser ska det utfärdas ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete, som ska betecknas säsongsarbetstillstånd.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!