Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27
Justitiedepartementet

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ds 2017:27

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete som ska kunna beviljas utlänningar i tredje land som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här. Tillståndet ska beviljas i form av ett arbetstillstånd för säsongsarbete, om vistelsen i Sverige inte är längre än 90 dagar. För längre vistelser ska det utfärdas ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete, som ska betecknas säsongsarbetstillstånd.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: