Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet.
Finansdepartementet

Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet.

8000

80 kr (exkl. moms)

EU väntas inom kort besluta ett direktiv om paketresor och assisterande researrangemang. Syftet är att bidra till en hög konsumentsskyddsnivå på området och till en väl fungerande inre marknad. En särskild utredare ska undersöka hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra direktivet.
Produktdetaljer: