Genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Naturvårdsverket

Genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter, ändrade föreskrifter och allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Fjärde stycket i allmänna råden till 3 § i föreskrifterna (NFS 2000:15) upphör att gälla.
Tryckt upplaga: