Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet
Justitiedepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet

8000

80 kr (exkl. moms)

Inom kort förväntas EU besluta om ett direktiv med regler om skydd av personuppgifter när behöriga myndigheter behandlar sådana uppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering eller straffverkställighet. En särskild utredare ska föreslå hur EU-direktivet ska genomföras i svensk rätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 14
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:021
  • ISBN/Best.nr: 68716-021
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen