Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Ds 2019:19
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Ds 2019:19

9700

97 kr (exkl. moms)

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Ds 2019:19

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Ds 2019:19

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 256
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824964-2
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Utredaren föreslår i Ds:n en ny lag som till sina materiella bestämmelser ligger nära UTP-direktivet (om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan). UTP-direktivet är ett sektorsspecifikt direktiv på marknadsrättens område men har sin grund i den gemensamma jordbrukspolitiken. Direktivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv. Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde och går beträffande vissa otillbörliga handelsmetoder längre än vad direktivet kräver. Vidare är den lagtekniska strukturen annorlunda utformad jämfört med direktivet och processreglerna är nationella.

Förslaget innehåller en s.k. 30/30-regel. Regeln innebär att avbeställningar (annulleringar) måste göras 30 dagar i förväg och att betalning måste erläggas senast 30 dagar efter leverans. Förslaget förväntas minska riskerna och förbättra likviditeten för i första hand lantbrukare men även inom livsmedelsindustrin. Det förväntas i sin tur bidra till regeringens livsmedelsstrategi genom förbättrade förutsättningar för livsmedelsproduktion.