Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Prop. 2018/19:137
Infrastrukturdepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Prop. 2018/19:137

12000

120 kr (exkl. moms)

I fartygssäkerhetslagen (2003:364) införs krav på ett nytt certifikat för vissa fiskefartyg som kallas sjöarbetscertifikat för fiskefartyg. I samma lag föreslås även att en befintlig bestämmelse om ombordanställdas bostads- och fritidsmiljö görs tillämplig även på andra än ombordanställda i vissa fall. Det föreslås vidare en regel om att kost och vatten ska tillhandahållas ombordanställda utan kostnad.
Produktdetaljer: