Genomförande av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Socialdepartementet

Genomförande av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.Arbetet ska genomföras utifrån de förslag som presenterats i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48, se beställningsuppgifter längre ned).Utredarens arbete kommer att bestå av dels dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård. Utredaren ska bl.a.
  • stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
  • stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
  • stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
  • ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Produktdetaljer: