Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. tjänstepensionssystem som för den anställde tillhandahåller en pensionsförmån utöver vad som erhålls genom den allmänna pensionen.
Tryckt upplaga: