Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

9300

93 kr (exkl. moms)

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller
  • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
  • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
  • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
  • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
  • samarbetet mellan myndigheter, och
  • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Målsättningen för utredaren ska vara att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare, samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i svensk rätt som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.
Tryckt upplaga: