Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet. Prop. 2017/18:25
Näringsdepartementet

Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet. Prop. 2017/18:25

7600

76 kr (exkl. moms)

Nytt bemyndigande om föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram.

I propositionen föreslås ett nytt normgivningsbemyndigande i livsmedelslagen (2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 39
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2017/18:025
  • ISBN/Best.nr: PROP1718025
  • Ämnen: Energi & Miljö, Lantbruk & Livsmedel, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning