Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar
Kulturdepartementet

Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet), som förväntas antas inom kort.

Utredaren ska bl.a. analysera om det finns förutsättningar för att genomföra delar av direktivets bestämmelser genom samreglering. Utredaren ska därutöver se över radio- och tv-lagen (2010:696) i vissa andra delar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 14
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:055
  • ISBN/Best.nr: 68718-055
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Kultur, Offentlig förvaltning