.
Generationsskiften och blandade fång
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Generationsskiften och blandade fång

Peter Nilsson, Urban Rydin, Christer Silfverberg, Maria Rommerud, Olle Stenman
Produkt-id: 4335689400364
ID: 20C7AE5FF84CA5A68525800300461CD4

673 kr (exkl. moms)

Generationsskiften och blandade fång

Generationsskiften och blandade fång

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning

Om boken

Sällan har det varit så mycket tal om generationsskiften som det är idag. Antalet generationsskiften torde inte minska och antalet frågeställningar i samband med generationsskifte har inte blivit färre.Denna bok vänder sig till varje jurist, revisor, redovisningskonsult eller annanrådgivare som arbetar med skilda generationsskiftesfrågor. Boken vänder sig också till alla dem som planerar andra överlåtelser genom blandade fång, vare sig det gäller en rörelse, större villa, lantbruk, hyresfastighet eller någon annan form av egendom. Boken beskriver utförligt det skatterättsliga regelverket med tillhörande praxis. Även relevanta delar av familjerätten tas upp.Med hjälp av ett flertal överskådligt redovisade exempel utreds problem och möjligheter med att genomföra ett generationsskifte.Denna upplaga har väsentligt omarbetats och utvidgats med hänsyn till de många förändringar som genomförts i inkomstskattesystemet sedan bokens tredje upplaga. Det har genomförts många viktiga ändringar främst inom företagsbeskattningen. Framför allt gäller det möjligheten för enskilda näringsidkare att i samband med benefika överlåtelser överföra sparad räntefördelning och olika fonderingar. Vidare har i bolagssfären införts skattefrihet vid avyttring av näringsbetingade andelar. Även 3:12-reglerna har ändrats vid ett flertal tillfällen sedan 1999. Härutöver har tillkommit ett mycket stort antal rättsfall som berör det aktuella rättsområdet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139017066.png", "type"=>"print", "product_id"=>"20C7AE5FF84CA5A68525800300461CD4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"20C7AE5FF84CA5A68525800300461CD4", "verkid"=>"20C7AE5FF84CA5A68525800300461C704", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt", "Företagsbeskattning"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1425", "id"=>"B26B93C992CCF2AAC125753C002EDB78", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Nilsson"}, {"contact_id"=>"1038", "id"=>"7A5E965D3D8DD01EC12578C40042EE71", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Urban", "lastname"=>"Rydin"}, {"contact_id"=>"0628", "id"=>"3AF3683F21158859C12575680032DE9E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christer", "lastname"=>"Silfverberg"}, {"contact_id"=>"1075", "id"=>"7F98F5D1A12968B3C1257D03003DB789", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Maria", "lastname"=>"Rommerud"}, {"contact_id"=>"0479", "id"=>"2392D0CEADC432F3C12578BF00273201", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Olle", "lastname"=>"Stenman"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"true", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"24", "stock"=>"5", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"470", "size"=>"248", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-08-09", "publicerat_timestamp"=>1470700800}