Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2021
 • Socialrätt
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig förvaltning
 • Sociala frågor

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2021

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

63000

630 kr (exkl. moms)

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2021

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2021

 • Utgivare: Folkhälsomyndigheten
 • Format: Broschyr
 • Serie: HSLF-FS
 • ISBN: C50130
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor

Om boken

Prenumerationen innehåller samtliga föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som publiceras i den gemensamma författningssamlingen HSLF-FS.

Från och med 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Folkhälsomyndigheten omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör lagstiftningen om alkohol, tobak, hälsofarliga varor och miljöhälsa. I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
 • Rättsmedicinalverket
 • Smittskyddsinstitutet
 • Myndigheten för handikappolitisk samordning