Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 
folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2020
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2020

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

61200

612 kr (exkl. moms)

Prenumerationen innehåller samtliga föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som publiceras i den gemensamma författningssamlingen HSLF-FS.

Från och med 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Folkhälsomyndigheten omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör lagstiftningen om alkohol, tobak, hälsofarliga varor och miljöhälsa. I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning

Tryckt upplaga: