Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2019
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2019

145000

1,450 kr (exkl. moms)

Prenumerationen innhåller samtliga föreskrifter från Läkemedelsverket som publicerars i den gemensamma författningssamlingen HSLF-FS. Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverekts föreskrifter ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Socialstyrelsens, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens. HSLF-FS från Läkemedelsverket innehåller föreskrifter inom områdena läkemedel, medicinteknik, kosmetika och hygieniska produkter, teknisk sprit samt alkoholhaltiga preparat.

Produktdetaljer: